Styret

Styresammensetning etter endring 03.12.2018

Heidi Bårdsnes – leder

Lene Frostad – nestleder

Solveig Bårdsnes – sekretær

Paul Bennett – medlem

Elin Samuelsen – vara (og kasserer)

Erling Digernes – vara

 


Nytt styre etter ekstraordinært årsmøte 04.10.2018:

Ragnhild Lundgren – leder

Lene Frostad – nestleder

Solveig Bårdsnes – sekretær

Heidi Bårdsnes – medlem

Paul Bennett – medlem

Elin Samuelsen – vara (og kasserer)

Erling Digernes – vara


Nytt styre ble valgt på årsmøtet 28.02.2018.

 

Svein Erik Johannessen – leder

Heidi Bårdsnes – nestleder

Ragnhild Lundgren – sekretær

Elin Samuelsen – kasserer (vikar for Jo Sivert Fiksdal)

Solveig Bårdsnes – medlem

Lene Frostad – vara

Erling Digernes – vara